Profil Ulama

 

Biografi KH. Asror Muhammad Babakan

KH. Asror Muhammad adalah pengasuh Pesantren Kebon Jambu al-Islamy. Beliau juga merupakan ulama NU

Biografi KH. Muhammad Babakan

KH. Muhammad adalah pengasuh Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy. Beliau juga merupakan ulama NU

Biografi KH. Harun Abdul Jalil Kempek Cirebon

KH. Harun Abdul Jalil Kempek adalah pendiri Pondok Pesantren Kempek, dan beliau juga merupakan ulama NU